Eseje
I takie tam

Robert 30.01.2021

Tensometry - ich zastosowanie i przeznaczenie

Większość ludzi zdaje sobie sprawę ze znaczenia stałego ciśnienia, które jest w stanie ustabilizować całą objętość w dowolnym położeniu, niezależnie od stanu rury zasilającej. Jednocześnie należy podkreślić, że w danych warunkach ciśnienie można również przyjąć za niewystarczające, co skutkowałoby


Czytaj więcej...